Het meest optimale ontwerp

Door goed te luisteren, gezamenlijk met de opdrachtgevers tot het meest optimale ontwerp komen. Stilstaan bij en genieten van het licht gedurende de dag tijdens de steeds wisselende seizoenen. Interieur en exterieur met elkaar verbinden door het creëren van mooie zichtlijnen en vlakverdelingen, rekening houdend met de zon door de situering op het kavel.

Ruimte maken, ruimte laten. Duurzaam bouwen door toepassing van duurzame materialen, maar ook door het tijdloze karakter van het ontwerp. VAN DER SANDE architecten ontwerpt en realiseert die bijzondere villa’s en bedrijfsgebouwen.

Uiteindelijk gaat het erom hoe je de dag wilt beleven, hoe wil je leven of werken.

Joost van der Sande